Wat zijn Garanties van Oorsprong (GVO's) op een energienota?

08
-
04
-
2024
Energienota
Energieverbruik

Garanties van Oorsprong (GVO's) uitgelegd

Garanties van Oorsprong (GVO's) zijn certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa of geothermische energie. Deze certificaten worden uitgegeven voor elke megawattuur (MWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit.

Garanties van Oorsprong (GVO's) zijn certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa of geothermische energie. Deze certificaten worden uitgegeven voor elke megawattuur (MWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit.

Op een energienota worden GVO's vaak vermeld om aan te geven dat een bepaald percentage van de elektriciteit die je hebt verbruikt, afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Dit wordt ook wel groene stroom genoemd.

Wanneer een energieleverancier groene stroom levert aan zijn klanten, kan hij Garanties van Oorsprong gebruiken om aan te tonen dat de geleverde elektriciteit daadwerkelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De GVO's fungeren als bewijs dat de elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt en voldoet aan bepaalde milieucriteria.

Het vermelden van GVO's op een energienota kan voor consumenten belangrijk zijn, omdat het hen in staat stelt om te controleren of ze daadwerkelijk groene stroom afnemen en bijdragen aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening. Het kan ook helpen bij het vergelijken van energieleveranciers en het maken van een bewuste keuze voor duurzame energie.

Gerelateerd nieuws.

Informatieplicht bedrijven uitgelegd

De Informatieplicht energiebesparing is een verplichting die geldt voor bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel van de Informatieplicht is om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Hieronder wordt uitgelegd hoe de Informatieplicht werkt:

Meer lezen

Het monitoren van zakelijk energieverbruik

Het monitoren van het energieverbruik van je bedrijf is essentieel om inzicht te krijgen in je energiegebruik en om mogelijkheden voor energiebesparing te identificeren. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om het verbruik van je bedrijf effectief te monitoren:

Meer lezen

Wanneer je jaarnota gelijk loopt aan een kalenderjaar

Het is praktisch dat een energiecontract gelijkloopt aan een kalenderjaar om verschillende redenen:

Meer lezen