Begrippenlijst.

Energieleverancier:
Het bedrijf dat elektriciteit en gas levert aan consumenten en bedrijven.
 
Netbeheerder:
Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het energienetwerk, inclusief transport en distributie van elektriciteit en gas.

Energiecontract:
Een overeenkomst tussen een klant en een energieleverancier die de voorwaarden en tarieven voor energielevering vastlegt.

Vaste tarieven:
Een energietarief dat gedurende de contractperiode ongewijzigd blijft.

Dynamische tarieven:
Variabele energietarieven die fluctueren op basis van marktomstandigheden.

Kilowattuur (kWh):
Een maateenheid voor elektriciteit, die de hoeveelheid verbruikte energie aangeeft.

Gasverbruik (m³):
Eenheid voor de hoeveelheid verbruikt aardgas, gemeten in kubieke meters.

Duurzame energie:
Energiebronnen die hernieuwbaar zijn en minder schadelijk zijn voor het milieu, zoals zonne-energie en windenergie.

Energiebesparing:
Het verminderen van energieverbruik om kosten te verlagen en milieubewust te handelen.

Slimme meter:
Een geavanceerde meter die automatisch het energieverbruik meet en doorgeeft aan de energieleverancier.

Energiemarkt:
De markt waar energie wordt verhandeld en waar leveranciers concurreren om klanten.

Capaciteitstarief:
Een vast bedrag dat betaald wordt voor de beschikbaarheid van energie, los van het daadwerkelijke verbruik.

Energiebelasting:
Een heffing op energieverbruik, opgelegd door de overheid.

Transportkosten:
Kosten voor het transporteren van elektriciteit en gas over het netwerk.

Aansluitvermogen:
Het maximale vermogen dat een aansluiting kan leveren, bepalend voor het type aansluiting.

Groen gas:
Duurzaam geproduceerd gas uit organisch materiaal of hernieuwbare bronnen.

Grijze energie:
Energie opgewekt uit niet-duurzame, conventionele bronnen zoals fossiele brandstoffen.

Netverlies:
Het verlies van energie tijdens transport over het netwerk.

Energie-efficiëntie:
Het optimaliseren van energiegebruik om maximale output te bereiken met minimale input.

Salderen:
Het verrekenen van zelf opgewekte energie met verbruikte energie, bijvoorbeeld bij zonnepanelen.

Energieaudit:
Een grondige inspectie van het energieverbruik in een bedrijf om besparingsmogelijkheden te identificeren.

Vergunning duurzaamheid:
Een toestemming van de overheid voor het opwekken van duurzame energie.

Energieleveranciersvergelijker:
Een online tool waarmee consumenten en bedrijven energieleveranciers en tarieven kunnen vergelijken.

Blijf op de hoogte van onze
scherpe energietarieven.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.