Hoe werkt de Informatieplicht?

03
-
06
-
2024
Maatregelen
Energieverbruik
Energiebesparing

Informatieplicht bedrijven uitgelegd

De Informatieplicht energiebesparing is een verplichting die geldt voor bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel van de Informatieplicht is om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Hieronder wordt uitgelegd hoe de Informatieplicht werkt:

De Informatieplicht energiebesparing is een verplichting die geldt voor bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel van de Informatieplicht is om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Hieronder wordt uitgelegd hoe de Informatieplicht werkt:

1. Doelgroep:
De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken. Deze doelgroep wordt gedefinieerd op basis van de Wet milieubeheer en omvat onder andere MKB-bedrijven, industriële bedrijven, kantoren, winkels, horecagelegenheden, en zorginstellingen.

2. Energiebesparende maatregelen:
Onder de Informatieplicht zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit kunnen maatregelen zijn zoals het optimaliseren van verwarmings- en koelsystemen, het verbeteren van isolatie, het installeren van energiezuinige verlichting, en het implementeren van energiebeheersystemen.

3. Rapportage:
Bedrijven moeten uiterlijk vóór 1 juli van elk kalenderjaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen in het voorgaande jaar. Deze rapportage wordt gedaan via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

4. Erkende maatregelenlijsten:
Voor veel sectoren zijn erkende maatregelenlijsten opgesteld door de overheid. Deze lijsten bevatten een overzicht van energiebesparende maatregelen die als standaard worden beschouwd voor die specifieke sector. Bedrijven kunnen maatregelen uit deze lijsten selecteren om aan hun verplichtingen te voldoen.

5. Handhaving:
De handhaving van de Informatieplicht ligt bij de gemeenten, die controles kunnen uitvoeren om te controleren of bedrijven aan hun verplichtingen voldoen. Bedrijven die niet voldoen aan de Informatieplicht kunnen een waarschuwing ontvangen of een boete opgelegd krijgen.

Het is belangrijk voor bedrijven om de Informatieplicht serieus te nemen en tijdig aan hun verplichtingen te voldoen. Door energiebesparende maatregelen te nemen kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een duurzamere samenleving, maar ook kosten besparen op hun energierekening.

Gerelateerd nieuws.

Het monitoren van zakelijk energieverbruik

Het monitoren van het energieverbruik van je bedrijf is essentieel om inzicht te krijgen in je energiegebruik en om mogelijkheden voor energiebesparing te identificeren. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om het verbruik van je bedrijf effectief te monitoren:

Meer lezen

Garanties van Oorsprong (GVO's) uitgelegd

Garanties van Oorsprong (GVO's) zijn certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa of geothermische energie. Deze certificaten worden uitgegeven voor elke megawattuur (MWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit.

Meer lezen

Wanneer je jaarnota gelijk loopt aan een kalenderjaar

Het is praktisch dat een energiecontract gelijkloopt aan een kalenderjaar om verschillende redenen:

Meer lezen