Welke subsidies zijn er voor het verduurzamen van mijn bedrijf?

27
-
05
-
2024
Subsidie
Stimuleringsregeling
Duurzaam

Subsidies voor verduurzaming bedrijf

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

1. Energie-investeringsaftrek (EIA):

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven fiscaal voordeel kunnen behalen bij investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie. Met de EIA kunnen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, wat resulteert in een lagere vennootschapsbelasting.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil):

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale regelingen die bedrijven stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen. Met de MIA kunnen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, terwijl de Vamil bedrijven de mogelijkheid biedt om een investering willekeurig af te schrijven.

3. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++):
De SDE++-regeling is een subsidieregeling van de overheid die bedrijven ondersteunt bij de financiering van duurzame energieprojecten, zoals zonnepanelen, windturbines, biomassavergisting en geothermie. De SDE++-subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energieproductie en de marktwaarde van de energie.

4. Regionale subsidies:
Sommige regio's bieden specifieke subsidies en financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsprojecten, zoals isolatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en circulaire economie. Deze subsidies kunnen worden verstrekt door provinciale of lokale overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen of samenwerkingsverbanden.

5. Europese subsidies:
Europese programma's zoals Horizon Europe, LIFE en Interreg bieden financieringsmogelijkheden voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid, milieu, energie-efficiëntie, innovatie en concurrentievermogen in de Europese Unie.

Het is raadzaam om de beschikbaarheid van subsidies en financieringsmogelijkheden te onderzoeken die specifiek zijn voor jouw bedrijfssituatie en verduurzamingsdoelstellingen. Dit kan onder meer het raadplegen van subsidiedatabanken, het contact opnemen met overheidsinstanties en het inschakelen van gespecialiseerde adviseurs om je te helpen bij het identificeren en aanvragen van relevante subsidies.

Gerelateerd nieuws.

Verduurzamingsmaatregelen voor bedrijven

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

Meer lezen

Groen, groener, groenste stroom

Er zijn verschillende gradaties in groene stroom, afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt en de mate van duurzaamheid. Enkele van deze gradaties zijn:

Meer lezen