Wat voor gradaties zijn er in groene stroom?

29
-
04
-
2024
Duurzaam
Groene Stroom
Hernieuwbaar

Groen, groener, groenste stroom

Er zijn verschillende gradaties in groene stroom, afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt en de mate van duurzaamheid. Enkele van deze gradaties zijn:

Er zijn verschillende gradaties in groene stroom, afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt en de mate van duurzaamheid. Enkele van deze gradaties zijn:

1. 100% hernieuwbare energie:
Dit is de hoogste graad van groene stroom, waarbij de elektriciteit volledig wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa of geothermische energie. Deze energiebronnen zijn hernieuwbaar omdat ze voortdurend beschikbaar zijn en geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen veroorzaken.

2. Gecertificeerde groene stroom:
Dit is groene stroom waarvoor garanties van oorsprong (GVO's) worden verstrekt, die aantonen dat de elektriciteit daadwerkelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Deze certificaten worden uitgegeven voor elke megawattuur (MWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit en fungeren als bewijs van de herkomst van de elektriciteit.

3. Lokaal opgewekte groene stroom:
Sommige energieleveranciers bieden groene stroom aan die lokaal wordt opgewekt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of windturbines in de buurt van de consument. Dit kan bijdragen aan de lokale economie en gemeenschap en kan een extra duurzaamheidsaspect toevoegen aan de groene stroom.

4. CO2-gecompenseerde groene stroom:
Dit is groene stroom waarbij de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) die wordt geproduceerd bij de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd door investeringen in CO2-compensatieprojecten, zoals herbebossing, bosbescherming of hernieuwbare energieprojecten.

5. Duurzaamheidscriteria:
Sommige groene stroomproducten voldoen aan specifieke duurzaamheidscriteria, zoals de herkomst van de energiebronnen, de impact op het milieu, de sociale aspecten en de transparantie van de leverancier. Deze criteria kunnen variëren afhankelijk van het certificerings- of keurmerksysteem dat wordt gebruikt.

Het is belangrijk voor consumenten en bedrijven om zich bewust te zijn van de verschillende gradaties in groene stroom en om te begrijpen wat elk type inhoudt. Door te kiezen voor groene stroom met een hogere graad van duurzaamheid, kunnen consumenten en bedrijven bijdragen aan een meer milieuvriendelijke energievoorziening.

Gerelateerd nieuws.

Subsidies voor verduurzaming bedrijf

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

Meer lezen

Verduurzamingsmaatregelen voor bedrijven

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

Meer lezen