Wanneer zijn verduurzamingsmaatregelen verplicht voor mijn bedrijf?

06
-
05
-
2024
Duurzaam

Verduurzamingsmaatregelen voor bedrijven

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

Verduurzamingsmaatregelen voor bedrijven kunnen verplicht zijn vanwege verschillende redenen en regelgevingen. Hier zijn enkele situaties waarin verduurzamingsmaatregelen verplicht kunnen zijn voor jouw bedrijf:

1. Wettelijke verplichtingen:
Overheden kunnen wettelijke vereisten en regelgevingen opleggen met betrekking tot energie-efficiëntie, milieubescherming en duurzaamheid. Dit kan onder meer inhouden dat bedrijven bepaalde energiebesparende maatregelen moeten nemen, zoals het uitvoeren van een energie-audit, het implementeren van energiebesparende technologieën, het verminderen van het energieverbruik, of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

2. Sectorale regelingen:
Bepaalde sectoren kunnen specifieke regelingen hebben die van toepassing zijn op bedrijven binnen die sector. Deze regelingen kunnen verplichte verduurzamingsmaatregelen omvatten om te voldoen aan milieu- of duurzaamheidsnormen die zijn vastgesteld voor die specifieke sector.

3. Certificeringsvereisten:

Sommige certificeringen of keurmerken vereisen dat bedrijven bepaalde verduurzamingsmaatregelen implementeren als onderdeel van het certificeringsproces. Bedrijven die bijvoorbeeld ISO 14001 (milieumanagementsysteem) of ISO 50001 (energiemanagementsysteem) willen behalen, moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheids- en energie-efficiëntiecriteria.

4. Contractuele verplichtingen:

Bedrijven kunnen ook verplicht worden om verduurzamingsmaatregelen te nemen als onderdeel van contracten of overeenkomsten met klanten, leveranciers, investeerders of andere belanghebbenden. Deze verplichtingen kunnen voortvloeien uit duurzaamheidsdoelstellingen, milieubeleid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-initiatieven.

Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de relevante wet- en regelgeving, sectorale normen en certificeringsvereisten die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten. Door proactief te handelen en verduurzamingsmaatregelen te implementeren, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook bijdragen aan een meer duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Gerelateerd nieuws.

Subsidies voor verduurzaming bedrijf

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming. De beschikbaarheid van subsidies kan variëren afhankelijk van factoren zoals de locatie van je bedrijf, de sector waarin je actief bent, het type verduurzamingsmaatregelen dat je wilt implementeren en de geldende regelgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende subsidies en financieringsmogelijkheden:

Meer lezen

Groen, groener, groenste stroom

Er zijn verschillende gradaties in groene stroom, afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt en de mate van duurzaamheid. Enkele van deze gradaties zijn:

Meer lezen