Hoe werkt de salderingsregeling?

26
-
02
-
2024
No items found.

Hoe werkt de salderingsregeling?

Hoe werkt de salderingsregeling? De salderingsregeling is een stimuleringsmaatregel die in Nederland wordt toegepast om de adoptie van zonne-energie te bevorderen. Het is van toepassing op huishoudens en bedrijven die zelf duurzame energie opwekken..

De salderingsregeling is een stimuleringsmaatregel die in Nederland wordt toegepast om de adoptie van zonne-energie te bevorderen. Het is van toepassing op huishoudens en bedrijven die zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. De regeling stelt hen in staat om de zelf opgewekte elektriciteit die ze niet meteen verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet en deze te compenseren met de elektriciteit die ze afnemen van het net.

Hier is hoe de salderingsregeling doorgaans werkt:

1. Zelfopwekking: Een huishouden of bedrijf installeert zonnepanelen op hun dak of op een andere locatie om elektriciteit op te wekken uit zonlicht.

2. Eigen verbruik: De zelf opgewekte elektriciteit wordt eerst gebruikt om te voorzien in de elektriciteitsbehoeften van het huishouden of bedrijf op dat moment. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er op dat moment wordt verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

3. Salderen: Voor de elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het net ontvangt de eigenaar van de zonnepanelen een vergoeding in de vorm van saldering. Salderen houdt in dat de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt afgetrokken van de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van het net. Dit betekent dat de eigenaar alleen betaalt voor het nettoverbruik, oftewel het verschil tussen de hoeveelheid afgenomen elektriciteit en de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit.

4. Facturatie: Aan het einde van een bepaalde periode (meestal een jaar) ontvangt de eigenaar van de zonnepanelen een energierekening van de energieleverancier. Op deze rekening wordt het nettoverbruik verrekend tegen het geldende elektriciteitstarief. Als het saldo positief is (wat betekent dat er meer elektriciteit is afgenomen dan teruggeleverd), moet de eigenaar van de zonnepanelen het verschil betalen. Als het saldo negatief is (wat betekent dat er meer elektriciteit is teruggeleverd dan afgenomen), wordt er geen betaling gedaan en kan het saldo worden meegenomen naar de volgende periode.

Het doel van de salderingsregeling is om zelfopwekking van duurzame energie te stimuleren door huishoudens en bedrijven een financiƫle prikkel te geven om zonnepanelen te installeren. Door de regeling kunnen eigenaren van zonnepanelen hun energierekening verlagen en tegelijkertijd bijdragen aan een groenere energievoorziening."

Gerelateerd nieuws.

No items found.